Địa chỉ: Bình Định
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0905075696
  • Giới thiệu sơ bộ:

   hiệu trưởng từ năm 2012 đến nay

 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn